EJPSRVIIS03
GClient
cs-CZen-USsk-SKpl-PL
   
Geis Point
GClient

15.3.2019 Vážený zákazníci,
dňa 13.4.2019 v čase medzi 9:00 a 13:00 nebudú dostupné zákaznícke aplikácie G-Client, G-Service a Track&Trace a FTP server pre ukladanie EDI dát k zásielkám. Ďalej príde v tomto termíne k zmene verejných IP adries aplikácii a FTP serverov. Podrobnejšie informácie o zmene nájdete zde.

 
  Prihlásiť